دولت لیبی از پیشروی ارتش این کشور در شهر سرت و از نزدیک بودن آزادی آن از دست گروه تروریستی داعش خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الجزیره، شهر سرت که به عنوان پایگاه اصلی داعش در لیبی شناخته می شد در آستانه فتح از سوی ارتش لیبی قرار گرفته است.

این وضعیت در حالی است که داعش شهر سرت را به عنوان پایتخت خود در لیبی اعلام کرده بود.

شاخه داعش در لیبی از حمایت شاخه‌های دیگر به ویژه در مصر، افغانستان، نیجریه و دیگر مناطق جهان برخوردار است و روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا نیز در گزارشی تعداد تروریست‌های داعش در سرت لیبی را حدود پنج هزار تن ارزیابی کرده بود.

نیروهای نظامی لیبی از ماه ها پیش عملیات بزرگی را برای آزادی شهر سرت از دست داعش آغاز کردند و تاکنون مناطقی از این شهر را از لوث عناصر داعش پاکسازی شده است.

شهر سرت که از بیش از یک سال پیش به اشغال داعش درآمده است.