کمکهای رژیم صهیونیستی به گروهها مسلح تکفیری در سوریه، با ایجاد یگانهای ارتباطی با این گروهها وارد بعد جدیدی شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العالم، “اوهاد حمو” کارشناس مسائل عربی شبکه ۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره اذعان کرد که کمکها به گروههای مسلح در سوریه در حال گسترش است و با ایجاد یگان ارتباطی با عناصر این گروهها وارد بعد جدیدی شد.
وی افزود: “سرویس اطلاعاتی محرمانه ای به هدف ارتباط با گروههای مسلح در سوریه در حال شکل گیری است.”
این کارشناس صهیونیست خاطرنشان کرد: “مجموعه ای از سوی مسؤول هماهنگی در مناطق فلسطینی به این منظور ایجاد شد، که تعدادی کارمند در آن مشغول به فعالیت هستند. علت انتخاب مسؤول هماهنگی برای ایجاد و مدیریت این گروه، مردمی جلوه دادن آن است و اینکه وجه نظامی و اطلاعاتی نداشته باشد.”
وی تأکید کرد که این یگان برای ارسال کمکهایی مانند مواد غذایی و دارو به گروههای مسلح در سوریه تشکیل شده است.
“غالب قندیل” نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی در این بررسی این گزارش، در گفتگو با شبکه العالم تصریح کرد: رژیم صهیونیستی با ارسال این کمکهای به اصطلاح انسانی به گروههای مسلح تکفیری سوریه، در صدد ایجاد کانالهایی برای نفوذ در خاک سوریه است.
وی تصمیم رژیم صهیونیستی برای ایجاد یگان ارتباطی با این گروهها را در راستای بهره بری هرچه بیشتر از کانالهای ارتباطی با گروههای مسلح و تحقق دستاوردهای اطلاعاتی – امنیتی، برشمرد