ناسا تصویر جالبی را از مریخ منتشر کرد که شبیه به انگشتان دست است.

به گزارش پرس شیعه، ناسا تصویری از سیاره مریخ منتشر کرد که «انگشتان صخره ا ی سفید» نام دارد.

بر اساس تحقیقات انجام شده احتمال می رود که چنین صخره ای بر روی مریخ منشا وجود آتشفشانی در این سیاره باشد و خاکسترهای آتشفشان چنین شکلی را به وجود آورده اند.