بیمارستانهای رژیم صهیونیستی در دهمین سالگرد جنگ ۳۳ روزه ظرفیتهای امداد رسانی به مجروحان در شرایط جنگ و وضعیت فوق العاده را بررسی کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ گزارشگر شبکه یک تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: “جبهه داخلی اسرائیل برای اولین بار با گذشت ۱۰ سال از جنگ ۳۳ روزه ، مانور گسترده ای جهت آماده سازی بیمارستان زیف در صفد برگزار کرد.”
“ایال فورمان” افسر پزشک در جبهه داخلی رژیم صهیونیستی در این باره اظهار داشت: “در این مانور واحدهای امداد، عملیات تخلیه بخشهای مختلف بیمارستان را در شرایط فوق العاده تمرین کردند.”
“سلمان زرقا” مدیر بیمارستان زیف هم تأکید کرد: “بخشهای مختلف بیمارستان تا کنون مانورهای مختلفی بر اساس سناریو جنگ و یا حملات تروریستی برگزار کرد.”
وی افزود: “بیمارستان زیف در حال حاضر مانوری بر اساس سناریو جنگ سوم لبنان برگزار می کند.”

زرقا خاطرنشان کرد: “این بیمارستان توان امداد رسانی خود را برای شرایط جنگ آماده می کند. جنگ ۳۳ روزه برای ما عبرت آمیز بود.”
گزارشگر تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: “طی هفته های آینده مانورهایی از این قبیل بر اساس سناریوی جنگ سوم لبنان برای بررسی ظرفیتهای همۀ بیمارستانهای اسرائیل در شرایط فوق العاده، برگزار می شود.”