گردشگران کشورهایی چون امارات با هزینه ۱۷٫۷ میلیارد دلار، قطر ۱۲٫۸۷ میلیارد دلار، کویت ۱۲٫۲۸ میلیارد دلار و عمان با ۲٫۳ میلیارد دلار در رده های بعدی قرار دارند.

به گزارش پرس شیه به نقل از عکاظ ، بحرین نیز هزینه مسافرت شهروندان در سال ۲۰۱۴ میلادی، تنها ۸۶۴ میلیون دلار بود، در قعر جدول کشورهای عربی به لحاظ هزینه مسافرت قرار دارد.
عربستان با درآمد ۹٫۳ میلیارد دلار در زمینه جذب توریست در بین کشورهای شش گانه شورای همکاری خلیج فارس پس از امارات با درآمد ۱۴ میلیارد دلار و قطر ۱۰٫۴ میلیارد دلار، در جایگاه سوم قرار گرفت.
در بین کشورهای جهان نیز آمریکا با درآمد ۲۲۰٫۱ میلیارد دلار، فرانسه ۶۶٫۸ میلیارد و انگلیس با ۶۳٫۸ میلیارد دلار کشورهایی هستند که در سال ۲۰۱۴ بیشترین درآمد را از توریست به خود اختصاص دادند.