مسلمانان در شهر بولتون در انگلستان قصد دارند بخشی از یک آسیاب قدیمی و بلااستفاده را به یک آموزشگاه و مرکز فرهنگی- اجتماعی برای نسل جوان تبدیل کنند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از theboltonnews، اعضای مسجد شهر بولتون در شمال غربی انگلستان قصد دارند از آسیاب قدیمی و متروکه سنت پائول به عنوان یک آموزشگاه و مرکز اجتماعی- فرهنگی برای جوانان مسلمان استفاده کنند.

مسجد بولتون شماری کلاس های آموزشی دارد، با این حال افزایش تعداد دانش آموزان بانیان مسجد را بر آن داشته تا به فکر ساخت یک مدرسه اسلامی در جای دیگری باشند. طرح ها برای تغییر استفاده از بخشی از ساختمان آسیاب قدیمی به عنوان مدرسه اسلامی در آگوست ۲۰۱۲ به تصویب رسیدند.

این طرح شامل ایجاد کلاس های درسی، کتابخانه، دفاتر، اتاق اجتماعات، اتاق مطالعه و یک انباری می شد. طبق آخرین برنامه ریزی های انجام شده، جامعه اسلامی بدون اینکه هیچ مشکلی با همسایگانش داشته باشد، سال ها در این محل فعالیت داشته است.

در این طرح آمده است: این پیشنهاد به یک اجتماع محلی که از احترام زیادی در منطقه برخوردار است، کمک می کند تا بهتر خدمت رسانی انجام دهد.

مقامات شهری تا پایان ماه آگوست درباره طرح های پیشنهادی از سوی مسلمانان تصمیم گیری خواهند کرد.