مرجع تقلید شیعیان در عراق بیان داشت که همه مؤمنان از جمله شیوخ عشایر و بزرگان باید به فداکاری زنان شیعی ترکمن و شبک در مواجه با داعش افتخار کنند.

به گزارش شیعه پرس؛ آیت الله سید محمد سعید حکیم از مراجع تقلید نجف اشرف، در دیدار با جمعی زنان شیعی ترکمن و شبک گفت: فداکاری هایی که زنان ستمدیده شیعیان ترکمن و شبک که قربانی ستم های بزرگ داعش شدند، قابل تمجید است.

آیت الله سید محمد سعید حکیم در ادامه خاطر نشان کرد: همه مؤمنان از جمله شیوخ عشایر و بزرگان باید به چنین زنانی افتخار کنند و به جایگاه آنها احترام بگذارند؛ زیرا قربانی ستم‌پیشگی بزرگ و دردناکی شدند.

وی به زنان شیعی ترکمن و شبک توصیه کرد که آرامش خود را در طول زندگی به بهترین شکل ممکن حفظ کنند؛ زیرا بر ستمدیدگان کسی نمی تواند خرده بگیرد.

مرجع تقلید شیعیان در عراق، در پایان از خداوند منان خواست که از داعش برای این زنان ستمدیده انتقام بگیرد و بهترین پاداش در دنیا و آخرت را به آنها عطا کند