نیروی دریایی چین در راستای افزایش توانمندی های نظامی خود به انجام رزمایش در آبراه استراتژیک دریای ژاپن مبادرت کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه رسمی ارتش چین امروز جمعه از انجام رزمایش این کشور در آب های دریای ژاپن خبر داده و این اقدام را در راستای تمرین های نظامی و در تبعیت از قوانین بین الملل امری عادی توصیف کرد.

این در حالیست که تشدید تمرین های نظامی چین در آب های غیر سرزمینی از سوی کارشناسان به عنوان بخشی از تلاش این کشور به توسعه توانمندی های عملیاتی خود تعبیر می شود.

سال گذشته هم تعداد پنج فروند کشتی چینی به انجام تمرین نظامی در آب های بین المللی دریای «برینگ» در نزدیکی آلاسکا مبادرت کردند.

اگرچه روزنامه ارتش چین از محل دقیق رزمایش اخیر صحبتی به میان نیاورد، محل تقریبی آن را جایی در دریای ژاپن عنوان کرد.

به گفته این روزنامه، برخی از کشتی های حاضر در رزمایش دریای ژاپن به هنگام بازگشت از رزمایش «ریم پک» آمریکا که در هاوایی برگزار شد، به برنامه ملحق شدند.

دریای ژاپن آبراهی استراتژیک است که کشورهای روسیه، ژاپن، کره شمالی و کره جنوبی در آن سهیم هستند.