نخست وزیر عراق، روز دوشنبه، برگزاری همه پرسی در کردستان عراق به منظور استقلال از این کشور را کاری عبث دانست که به مصلحت کردها نیست.

به گزارش پرس شیعه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق، بیان کرد: همه پرسی در این منطقه (کردستان) کاری بیهوده است که به تنش ها شدت می بخشد و من در جدایی، مصلحتی برای کردها نمی بینم.

وی افزود: به نفع کردها و همه عراقی هاست که با یکدیگر باشند. آلمان نیز در این چارچوب با عراق هم عقیده است و از یکپارچگی عراق حمایت می کند.

نخست وزیر عراق سپس با بیان این که کردستان، از عواید نفتی که صادر می کند، بهره مند می شود، پرسید: چرا در زمینه عواید صادراتِ نفتی منطقه (کردستان) شفاف سازی وجود ندارد.

وی سپس گفت: منطقه کردستان، عایدات صادرات نفت را به ما تحویل دهد تا ما نیز حقوق آن ها را پرداخت کنیم.

حیدر العبادی، تاکید کرد: با توجه به الزام آور نبودن همه پرسی درباره استقلال کردستان از عراق، نیازی به برگزاری چنین همه پرسی وجود ندارد.

“نیچروان بارزانی” رئیس منطقه کردستان عراق روز ۲۶ ژانویه گفت که ملت کردستان برای تعیین سرنوشت خود، همه پرسی برگزار خواهد کرد و هر تصمیمی که ملت اتخاذ کند، به صورت مسالمت آمیز و در چارچوب مذاکرات با دولت فدرال در میان گذاشته خواهد شد.