نظامیان رژیم آل خلیفه در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود علیه انقلابیون یمنی، از اقامه بزرگترین نماز جمعه شیعیان این کشور ممانعت کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «صوت المنامه»، نظامیان رژیم آل خلیفه در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود علیه انقلابیون یمنی، از اقامه بزرگترین نماز جمعه شیعیان این کشور ممانعت کردند.

بر اساس این گزارش، نظامیان آل خلیفه برای جلوگیری از برگزاری این نماز جمعه، مانع ورود امام جمعه بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرینی به مسجد جامع امام صادق (ع) شد.

این اقدام نظامیان آل خلیفه در ادامه سلسله اقدامات آنها علیه آزادی های دینی انجام شد.

رژیم آل خلیفه همچنان مانع برگزاری نماز جمعه در برخی دیگر از شهرهای بحرین شد. این پنجمین هفته متوالی است که رژیم آل خلیفه اجازه اقامه نماز جمعه را به انقلابیون بحرینی نمی دهد.