رئیس پارلمان کویت تأکید کرد این کشور و کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس به برقراری روابط با ایران بر پایه حسن همجواری تمایل دارند.

به گزارش پرس شیعه؛ «مرزوق الغانم» رئیس مجلس «الامه» کویت (پارلمان) بر تمایل کویت و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای همکاری و رابطه با ایران بر پایه حسن همجواری تاکید کرد.

الغانم در گفت‌وگویی با «الشرق» قطر گفت: اصولی ثابت و اعلام شده در سیاست کویت در این باره وجود دارد: اولین آنها تمایل کویت و دیگر کشورهای خلیج (فارس) در اشاعه ثبات و آرامش و بهره‌مندی از همسایگی و همکاری با ایران است؛ دوم آنکه امنیت و ثبات کشورهای عضو شورای همکاری «خط قرمز» است و نمی‌توان بر سر آن چانه‌زنی کرد.

رئیس پارلمان کویت افزود: سومین این اصول ثابت، ایمان و باور کویت به اهمیت ایران و نقشش در منطقه به عنوان کشوری بزرگ است اما این نقش نباید مغایر با منافع کشورهای عضو شورای همکاری و امنیت و ثبات آن باشد. اما چهارمین و آخرین این اصول احترام به حسن هم‌جواری و عدم مداخله در امور کشورها دیگر است، ما در کویت ایمان داریم که تمام کشورهای حاشیه خلیج (فارس) از جمله ایران شرکایی برابر هستند و به نفع همه ماست که در خلق روابط خوب تلاش کنیم.