مردم بحرین در اعتراض به سلسله اقدامات رژیم آل خلیفه در هتک حرمت به علمای برجسته این کشور، در منطقه «باربار» تظاهرت گسترده برپا کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «اللؤلؤه»، مردم بحرین همچنان به سلسله اعتراضات خود به اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اعتراضات، بحرینی ها تظاهرات گسترده ای را علیه رژیم آل خلیفه در منطقه «باربار» برگزار کردند.

این تظاهرات در اعتراض به هتک حرمت گسترده علمای بحرینی توسط مقامات رژیم آل خلیفه برگزار شد.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه خواستار توقف محاکمه شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته شیعی بحرین شدند.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه در جدیدترین اقدام در راستای سرکوب انتفاضه مردمی در بحرین و خاموش کردن زبانه آتش اعتراضات گسترده علیه خود ۳ تَن از علمای برجسته این کشور را بازداشت کرد؛ شیخ «منیر المعتوق»، شیخ «عزیز الخضران» و شیخ «محمد هادی الغریفی» از علمای برجسته شیعه بحرینی، افراد بازداشت شده هستند.

پیشتر نیز شیخ «عیسی مومن» رئیس بخش فرهنگی مجلس اسلامی علما و امام جمعه الدیر بحرین توسط آل خلیفه بازداشت شده بود.

بازداشت این علمای برجسته در حالی است که اخیرا رژیم آل خلیفه بر اساس اتهامات واهی علمایی نظیر شیخ «عماد الشعله» و شیخ «یاسین الموسوی» برای انجام برخی تحقیقات احضار کرده بود.

پیش از این نیز، مقامات آل خلیفه قرار بازداشت شیخ «فاضل الزاکی»، شیخ «محمد جواد الشهابی» و شیخ «علی ناجی الهملی» را تمدید کرده بودند.