فراکسیون دعوت اسلامی در پارلمان عراق، بار دیگر تغییر ثامر السهبان سفیر عربستان سعودی در بغداد را خواستار شد.

به گزارش پرس شیعه؛”خلف عبدالصمد” رئیس فراکسیون پارلمانی دعوت اسلامی، در کنفرانسی مطبوعاتی در وزارت امورخارجۀ عراق با تاکید بر این که ثامر السهبان در تلاش برای فتنه انگیزی میان مردم عراق است، تغییر این سفیر را خواستار شد.
عبدالصمد تهدید کرد که اگر وزارت امورخارجه به این درخواست جامۀ عمل نپوشاند، پارلمان ناچار خواهد شد مسئولان وزارت خارجه را تغییر دهد.
رئیس فراکسیون دعوت اسلامی همچنین تعرض السهبان ضد چهره های ملی و بسیج عراق را محکوم و آن را دخالت در امور داخلی عراق ارزیابی کرد.