نیروهای عراقی مرکز ناحیه “القیاره” در جنوب “موصل” را آزاد کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ سایت شبکه الفرات تصاویری را از لحظه ورود نیروهای عراقی به مرکز القیاره منتشر کرد.
نیروهای مشترک عراقی دیروز (سه شنبه) با پشتیبانی نیروهای زرهی از غرب وارد این ناحیه شدند.