وزیر کشور اتریش در گفتگویی تاکید کرد که پناهجویان مجرم باید به کشورهای مبداء بازگردانده شوند.

به گزارش پرس شیعه؛ «ولفگانگ سبوتکا» وزیر کشور اتریش در گفتگو با روزنامه دی پرسه درباره حضور پناهجویان در این کشور اظهار داشت: پناهجویانی که درخواست اقامت آنها به هر دلیلی رد می شود باید سریعا خاک اتریش را ترک کنند.

وی در ادامه افزود: حضور پناهجویان در اتریش باید به گونه ای باشد که امنیت شهروندان ما به مخاطره نیفتد و این به آن معنا است که چنانچه آنها دچار جرم و جنایت شوند باید در اولین فرصت ممکن به کشورهای مبداء بازگردانده شوند.

وزیر کشور اتریش همچنین از دستگاه قضایی این کشور خواست تا امور مربوط به پناهجویان را به خوبی رصد و بررسی کند.

این مقام اتریشی در ادامه از مذاکره با کشورهای اروپایی درخصوص جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان به خاک اروپا خبر داد.