ارتش آمریکا برای نخستین بار تأیید کرد که «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی داعش بخش اعظمی از دوران بازداشت خود توسط نیروهای آمریکایی را در زندان بدنام ابوغریب در عراق گذرانده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری راشا تودی، یک گزارش جدید افشاء کرد ارتش آمریکا برای نخستین بار تأیید می کند که «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی داعش بخش اعظمی از دوران بازداشت خود توسط نیروهای آمریکایی را در زندان بدنام ابوغریب در عراق گذرانده است.

طبق این گزارش جدید، ارتش آمریکا تأیید کرد که «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی داعش در یک بخش ویژه از زندان ابوغریب در شهری به همین نام در عراق از ژانویه تا اکتبر ۲۰۰۴ زندانی بوده است.

البغدادی که با نام «ابراهیم عواد ابراهیم علی بدری» نیز شناخته می شود، در سوابق زندان ابوغریب با شماره سریال «یو اِس ۹ آی زد- ۱۵۷۹۱۱ سی آی» معرفی می شد.

هرچند [که در این گزارش] نام زندان ابوغریب بطور مشخص مورد اشاره قرار نگرفته است، این شماره سریال می تواند نشاندهنده مکانی باشد که البغدادی در آنجا نگهداری می شد.

در بهار ۲۰۰۴ و درست چند هفته بعد از انتقال البغدادی به زندان ابوغریب، تصاویر گرافیکی از شکنجه ها و روشهای تحقیرآمیز بکار رفته در این زندان سرّی افشاء شد.

در سیزدهم اکتبر همان سال، البغدادی به «اردوگاه بوکا» منتقل شد. البغدادی کمتر از دو ماه در این اردوگاه بسر برد و سپس در نهم دسامبر «بطور بی قید و شرط آزاد» شد.

طبق گزارش رویترز، وضعیت زندانی البغدادی به عنوان «یک فرد تحت نظر غیرنظامی» که با تروریسم در ارتباط است،‌ مشخص شده بود؛‌ این در حالی بود که وی در حین اجرای این گونه فعالیتها دستگیر نشده بود.