رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه که مهمترین منتقد رئیس جمهور این کشور محسوب می شود از سوءقصد جان سالم به دربرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الجزیره، «کمال قلیچداراوغلو» در شمال شرقی ترکیه هدف سوءقصد قرار گرفت اما از آن جان سالم به در برد.

این سوءقصد روز گذشته و درحالیکه خودروی حامل قلیچداراوغلو در حال عبور از جاده ای در شهر «آرتوین» بود رخ داد. در این حادثه چند فرد مسلح از پشت درختان اقدام به تیراندازی به سمت خودروی رئیس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه کردند.

در این حادثه سه نظامی ارتش ترکیه که مسئولیت حفاظت از جان قلیچداراوغلو را برعهده داشتند کشته شدند.

وزارت کشور ترکیه حزب کارگران کردستان (پ ک ک) را عامل این سوءقصد نافرجام معرفی کرده است.