وزارت کشور کویت از بازداشت کارمند بخش دولتی که در ارتش موسوم به سایبری تکفیری های داعش فعالیت می کرد، خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری کویت، وزارت کشور کویت با صدور بیانیه ای از بازداشت یک کویتی که در یکی از موسسات دولتی فعالیت می کرد و از دفتر خود رایانه اش برای نفوذ به مراکز رسمی بهره می برد خبر داد.

در بیانیه وزارت کشور کویت آمده است: نیروهای امنیتی موفق به بازداشت عثمان زبن نایف متولد سال ۱۹۹۰ شدند که از دفتر و رایانه خود برای اشاعه تفکر تکفیری داعش از طریق شبکه های اجتماعی فعالیت می کرد.وی با داعش از طریق این شبکه های اجتماعی و شرکای خارجی در ارتباط بود.

وزارت کشور کویت بیان کرد: متهم به عضویت در آنچه ارتش سایبری داعش خوانده می شود و ویژه نفوذ و رخنه به مراکز رسمی است، اعتراف کرد و همدستان خود را نیز معرفی کرد. همدستان وی سه نفر هستند.

در بیانیه وزارت کشور کویت آمده است: دستگاههای امنیتی متهم را از چند ماه قبل زیر نظر داشتند. در این ارتباط دو نفر در عراق و یک نفر در اردن بازداشت شدند.این متهم به دادستانی به اتهام وابستگی به داعش و هک سایتها برای ترویج افکار داعش ارجاع داده شده است.