یکی از اعضای شورای سیاسی انصارالله با اشاره به طرح جان کری درباره یمن، اتخاذ موضع رسمی در این باره را منوط به اطلاع از جزییات آن دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الحره عراق، عبدالملک العجری عضو شورای سیاسی انصارالله با اشاره به جدیدترین موضع گیری جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره یمن آن را قابل بررسی دانست و افزود: این بدان مفهوم نیست که طرح کری خوب است اما در مقایسه با موضع سابق که عامل شکست گفتگوها در کویت بود و بر جدایی پرونده سیاسی از امنیتی و تسلیم یکطرفه و عدم بررسی دولت وحدت ملی تاکید می کرد ، تحولی محسوب می شود.

وی بیان کرد: جزییات طرح جان کری مشخص نیست و اسماعیل ولد الشیخ نماینده سازمان ملل در امور یمن تاکنون با هیئت انصارالله مذاکره ای نکرده است. موضع رسمی انصارالله پس از اطلاع از جزییات دقیق طرح است.

العجری درباره موضوع تحویل سلاح نیز گفت: موضوع تحویل سلاح به همه طرفهای یمن مربوط می شود نه فقط انصارالله.مشکلی از بابت اینکه سلاح در دست دولت توافقی باشد، وجود ندارد.

شایان ذکر است که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته از توافق واشنگتن و سعودی ها و اماراتی ها درباره طرحی در یمن خبر داده بود که بر اساس آن دولت وحدت ملی در یمن تشکیل شود و از انصارالله نیز خواسته بود که این طرح را بپذیرد.