رژیم بحرین برای ششمین هفته اجازه اقامه نماز جمعه در منطقه الدراز، محل سکونت شیخ عیسی قاسم را نداد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، نظامیان رژیم بحرین بر دامنه محاصره منطقه الدراز افزودند و مانع از ورود نمازگزاران و امام جمعه به مسجد امام صادق(ع) در این منطقه شدند.

این منابع بیان کردند: برای ششمین هفته متوالی، آل خلیفه مانع از اقامه نماز جمعه در منطقه الدراز شد و به علامه صنقور و نمازگزاران اجازه ورود به این منطقه را نداد.

از سوی دیگر اعتراضات به اقدامات رژیم علیه علمای بحرینی ادامه یافت و ساکنان مناطق المصلی و شهرکان با برپایی تظاهراتی بر ادامه قیام علیه رژیم تا تحقق اهداف آن تاکید کردند.

تظاهرات کنندگان همبستگی عمیق خود را با آیت الله شیخ عیسی قاسم و مجید المشعل اعلام کردند.

این در حالی است که تظاهرات جمعه الفداء ۸ با عنوان با خونم سرنوشتم را تعیین می کنم در مناطق وادیان، المعامیر، کرانه، السهله و شهرکان برگزار شد.