مردم بحرین برای شصت و نهمین روز متوالی، به منظور اعلام همبستگی با آیت الله شیخ عیسی قاسم به تحصن در مقابل منزل وی ادامه دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «صوت المنامه»، مردم بحرین همچنان به تحصن در مقابل منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، تحصن مردم برای شصت و نهمین روز متوالی است که در اعلام همبستگی با شیخ عیسی قاسم ادامه پیدا می کند.

بحرینی ها همواره با سر دادن شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه، لغو حکم سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم و توقف محاکمه وی را خواستار شده اند.

ادامه تحصن مردم بحرین در حمایت از رهبر شیعیان این کشور در منطقه «الدراز» در حالی است که نیروهای امنیتی آل خلیفه این منطقه را به صورت کامل تحت محاصره خود درآورده اند.