این رخداد نادر در حالی اتفاق افتاده است که دولت کویت طی دو دهه اخیر تلاش های گسترده ای را در سطح بین المللی جهت یافتن اثری از اتباع خود که در زمان جنگ خلیج فارس ربوده یا به عراق منتقل شده بودند٬ صورت داده است، اما این اقدام ها همیشه نتیجه بخش نبوده است.

به گزارش پرس شیعه؛ ماهر المطیری، تبعه کویتی در آن زمان یک کودک خردسال بوده و به همراه مادر عراقی خود جهت در امان ماندن از جنایت های رژیم صدام حسین به عراق پناه برد٬ کویت نیز طی سیزده سال اخیر که از سقوط رژیم بعث می گذرد٬ نتوانسته بود اثری از این تبعه خود پیدا کند.
تمامی اتباع کویتی که از سوی ارتش صدام ربوده شده و به عراق منتقل شده بودند، اعدام شده بودند و حضور ناگهانی این تبعه کویتی موجی از شادی را در رسانه ها و فضای مجازی کویت ایجاد کرد.
کویت پس از سرنگونی رژیم صدام حسین تلاش کرده است که با هماهنگی بغداد٬ کمیته های تحقیق و تفحص را جهت جستجو و یافتن اثری از اجساد اتباع خود که در سال ١٩٩٠ به عراق منتقل و اعدام شدند٬ تشکیل دهد، اما این اقدام ها تاکنون منجر به شناسایی اجساد تمامی مفقودان نشده است.