عبدالله بن ناصر آل ثانی در این سفر رسمی کوتاه بامقامات کویتی راه های همکاری های امنیتی مشترک را با مسوولان کویتی مورد بحث و بررسی قرار داد.

به گزارش پرس شیعه  به نقل از آناتولی، این خبرگزاری به نقل از وزارت کشور کویت افزود: آل ثانی وزیر کشور قطر در این سفر با معاون نخست وزیر و وزیر کشور کویت شیخ محمد خالد الحمد الصبح دیدار وضمن بررسی اوضاع امنیتی منطقه راه های افزایش هماهنگی و همکاری های امنیتی دوجانبه بین دستگاههای امنیتی دو کشور را مورد مذاکره قرار داد.
دو طرف ضمن تبادل اطلاعات و تجارب امنیتی به ویژه در حوزه مقابله با تروریسم و جرایم سازمان یافته و جرایم جدید؛ راههای همکاری دوجانبه را مورد بحث وبررسی قرار دادند.
بیانیه وزارت کشور کویت حاکی است در این دیدار وزیر کشور کویت بر تعمیق روابط دو کشور تاکید کرد و خواهان رفع موانع همکاری و تقویت روابط فی مابین و همسو کردن دیدگاه ها در رابطه با مسائل و تحولات تازه درسطح منطقه ای وبین المللی شد.
شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی نیز با ابراز رضایت از مذاکرات انجام شده با وزیر کشور کویت این گفت وگوها را سازنده و مثبت ارزیابی کرد و این مساله را نتیجه و مرهون هماهنگی در دیدگاه های دو کشور در همه قضایای مطرح دانست.
مقام قطری همچنین دراین سفر کوتاه با شیخ صبح الاحمد الجابر الصبح امیر کویت و شیخ جابر مبارک الحمد الصبح وزیر خارجه کویت نیز دیدارهایی جداگانه داشت؛در این سفر وزیر خارجه قطر و رئیس سازمان امنیت و تعدادی از مسوولان قطری آل ثانی را همراهی می کردند.