پس از انتشار ویدیو و تصاویر جنایت جدید داعش در سوریه، یک پدر انگلیسی با دیدن پسر خود در میان جلادان داعش، شگفت زده شد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه “دیلی میل” انگلیس به نقل از این پدر بدون افشای نام او نوشت: همسرم سالی جونز فرزندم را با خود نزد داعشی‌ها برد و شستشوی مغزی داد.
نام سالی جونز (۴۷ ساله) و پسرش در فهرست بین المللی افراد تحت تعقیب قرار گرفته است.
وی در سال ۲۰۱۳ به همراه پسر ۱۰ ساله خود به سوریه رفت و به داعش پیوست.