نخست وزیر ترکیه با حمایت قاطعانه از نظام بحرین، از “دموکراسی” در این کشور تمجید کرد؛ این درحالی است نظام حاکم بحرین با پشتیبانی عربستان از سال ۲۰۱۱ به شدت درحال سرکوب اکثریت مطلق مردم این کشور است.

به گزارش پرس شیعه؛ درحالیکه نخست وزیر بحرین بیش از ۴۰ سال در این پست باقی مانده و حاکمیت و نظام این کشور به دست اعضای یک خاندان است، “بنعلی ایلدریم” همتای ترکیه‌ای او، مدعی وجود دموکراسی در بحرین شد.
ایلدریم در اظهاراتی گفت: “ترکیه به حمایت از تلاش‌های بحرین برای حفظ امنیت داخلی خود ادامه می‌دهد، و سفر شخص پادشاه این کشور به ترکیه آشکارا بیانگر همبستگی (ترکیه) با نظام دموکراتیک حاکم در این کشور است.”
وی همچنین درباره افزایش روابط دوجانبه در همه زمینه‌ها، به ویژه صنایع دفاعی تأکید کرد.
حمایت نخست وزیر ترکیه از بحرین و ادعای وجود دموکراسی در این کشور درحالی است که بحرین از سال ۲۰۱۱ صحنه سرکوب خشونت آمیز تظاهرات و اعتراض‌های اکثریت مردم این کشور است.
اکثریت بحرینی‌ها با وجود مطرح کردن اعتراض‌ها و مطالبات خود برای داشتن نظام و دولت منتخب و برخورداری از حقوق شهروندی، با اقدامات سرکوبگرانۀ آل خلیفه مواجه هستند.
عربستان نیز از سال ۲۰۱۱ برای پشتیبانی از خاندان آل‌خلیفه در سرکوب مردم بحرین، نظامیان خود را در چارچوب نیروهای سپر جزیره به این کشور اعزام کرده است.