یک مبلغ وهابی، آشنا کردن کارگرانِ خارجیِ تحت کفالتِ کارفرمای سعودی دربارۀ حقوقشان در قبال کارفرما را حرام کرد.

به گزارش پرس شیعه؛”ناصر العمر” با انتشار فتوایی در صفحۀ تویتر خود نوشت: تشویق کارگر به ترکِ کار با کارفرما، به قراردادِ میان آن دو، ضرر می زند و بر این اساس، تحریک کارگران، فساد به شمار می رود و حرام است.

وضع اسف بار کارگران خارجی در عربستان

به نوشتۀ وبگاه “وطن” انتشار این فتوا، واکنش های متعددی را در شبکه های اجتماعی سبب شد.

این فتوا، در حالی مطرح می شود که ظلم و ستمِ کارفرمایان سعودی به کارگران خارجی به ویژه هندی، به چالشی برای عربستان تبدیل شده است.

کارفرمایان سعودی، با استناد به قانون کفالت و تکیه بر بی اطلاعی کارگران خارجی از قوانین، آن ها را به بردگانِ عصر مدرن تبدیل می کنند.

در این میان، تلاش برخی از کاربران سعودی برای روشنگری دربارۀ قوانین، به معضلی برای کارفرمایان سعودی تبدیل شده است، به همین سبب فتوای ناصر العمر، با استقبال کارفرمایان سعودی مواجه شد.

ناصر العمر، شروط قرارداد میان کارگر و کارفرما را در حد رابطۀ “زن و شوهری” و “برده و صاحب” قلمداد کرد و هرگونه راهنمایی به کارگر علیه کارفرما را به مثابۀ شوراندن همسر علیه شوهر شمرد که موجب از هم پاشیدن بنیاد خانواده می شود!

این نخستین بار نیست که مبلغان وهابی، فتواهایی عجیب صادر می کنند. پیش از این نیز فتواهایی مانند حرام بودن روشن کردن کولر توسط زن در زمان نبودنِ شوهر در خانه و فتوای سلفی گرفتن با گربه و… وهابی ها را مضحکۀ خاص و عام کرد.