سخنگوی گروهِ تروریستی موسوم به “جیش الاسلام”، از امکان توافق صلح با رژیم “اسرائیل” سخن گفت.

به گزارش پرس شیعه؛ در آخرین مورد از تماس گروه های مسلح تروریست در سوریه با رژیم صهیونیستی، “اسلام علوش” سخنگوی گروه موسوم به “جیش الاسلام” با بنیادِ صهیونیستیِ “تفکر منطقه ای” گفت وگو کرد.

به نوشتۀ المیادین، علوش با بیان این که توافق صلح با “اسرائیل” بعید نیست، اختیار این تصمیم را به عهدۀ دولتی دانست که پس از براندازی دولت کنونی سوریه بر سر کار می آید.

علوش این موضع گیری را در گفت وگو با “الیزابت تسورکو” اعلام کرد.

الیزابت تسورکو، پژوهشگری صهیونیست است که در بنیاد تفکر منطقه ای، فعالیت می کند.

الیزابت تسورکو دربارۀ آیندۀ جنگ در سوریه و موضع گیری جیش الاسلام در قبال حزب الله از علوش سئوال کرد و علوش، بدبینی جیش الاسلام به “راه حل سیاسی” را اعلام و حزب الله را تهدیدی برای آیندۀ ملت سوریه قلمداد کرد و در موضعی مطابق با موضع رژیم صهیونیستی خلع سلاح حزب الله را خواستار شد.

سخنگوی جیش الاسلام سپس حرف و حدیث ها دربارۀ رویکردِ خشونت بار و استبدادی این گروه در برابر مخالفان و بازداشتِ بدون محاکمه و شکنجۀ مخالفانِ این گروه را رد و ادعا کرد که این گروه رویکردی دموکراتیک دارد و به مخالفانش اجازه تظاهرات می دهد!!