یک منبع محلی در استان نینوای عراق، از جستجوی خانه به خانۀ داعشی‌ها برای یافتن سه زن خارجی که به طور ناگهانی در موصل “ناپدید” شده‌اند، خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ این منبع تاکید کرد که تلاش داعشی‌ها برای یافتن این سه زن، حاکی از آن است که آنها با سران تشکیلات داعش روابط قوی داشته اند.
بنا بر این گزارش، سه زن خارجی که یکی از آنان اروپایی بودند و تحت حراست نیروهای امنیتی داعش در موصل به یک مرکز درمانی مراجعه کرده بودند، به طور ناگهانی ناپدید شدند.
به نوشته سومریه نیوز، این منبع که نخواست نامش فاش شود، تاکید کرد که داعش تمام نیروهای خود را بسیج کرده تا برای یافتن آنان، همه جا را جستجو کنند و این اقدام بیانگر رابطه قوی این سه زن خارجی با سران داعش است.