یک نویسندۀ زن سعودی با انتشار کتابی دربارۀ مرگ دیانا، همسر ولی عهد بریتانیا، دیدگاه تازه‌ای دربارۀ مرگ مرموز او مطرح کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ “رانیا العمار”، نویسندۀ زن سعودی، در کتاب تازه ای با نام «پرده برداری از ربایش دیانا» مدعی شده که سرگذشت دیانا، همسر فقید ولی عهد بریتانیا، بسیار هولناک تر از سناریویی است که تصور می شود؛ و آنچه برای دیانا رخ داده یک توطئه بوده است.
العمار برای نگارش کتابش ۶ سال تحقیق کرده و از کتاب ها، تحقیقات و برنامه های تلویزیونی زیادی استفاده کرده است تا تفسیر تازه ای از سرگذشت دیانا ارائه کند که دیدگاه رایج دربارۀ مرگ او در سال ۱۹۹۷ را تغییر دهد.
وی اعلام کرده که که دیانا پیش از حادثۀ رانندگی که به مرگ او منجر شد، ربوده شده است. وی سپس پرسش هایی در این باره مطرح کرده که مهم ترین آنها عبارتند از: آیا جسد دیانا به درستی کالبد شکافی شده است؟ چرا تا ۶ روز پس از انتقال جسد او به لندن رسانه ها و افکار عمومی مرگ او را مورد توجه قرار ندادند؟ نقش واقعی دودی الفاید در این حادثه چه بوده است؟
العمار در پاسخ این پرسش ها گفته است: اینگونه تصور می شود که دیانا پس از تصادف شدید رانندگی در یک از تونل های پاریس به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده، اما چنین حادثه ای رخ نداده است. او برای اثبات دیدگاه خود دلایلی مطرح می کند، مثل پنهان کردن برخی از واقعیت های پزشکی دربارۀ مرگ دیانا.
العمار در کتابش نتیجه می گیرد که مرگ دیانا توطئه ای بوده است که خیلی ها در آن نقش داشته اند؛ و این توطئه با چنان دقتی طراحی شده که تمام دلایل محکوم کردن عاملان خود را پنهان کند. چنان که با گذشت نزدیک به ۲۰ سال هنوز راز مرگ دیانا کشف نشده است. با وجود این، هر چه زمان جلوتر می رود، بسیاری از زوایای پنهان این حادثۀ مهم روشن تر خواهد شد.