مدیر دفتر وزیر خارجۀ پیشین آمریکا در گفت وگو با یک پایگاه خبری فاش کرد که “جرج بوش” رئیس جمهور سابق آمریکا به بهانۀ ارتباط عراق با القاعده به این کشور حمله کرد و بر نقش عربستان در حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ سرپوش گذاشت.

به گزارش پرس شیعه؛ “لارنس ویلکرسون” مدیر دفتر کالین پاول گفت که «دولت بوش اجازه نمی داد دربارۀ نقش عربستان در حملات یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ سخنی گفته شود و “دیک چنی” معاون رئیس جمهور سابق آمریکا نیز همیشه بر ضرورت عدم اشاره به هرگونه نقش سعودی در این حملات تأکید می کرد».

ویلکرسون افزود: گزارش ۲۸ صفحه ای کنگره دربارۀ حملات یازده سپتامبر که به نقش عربستان در این حملات اشاره کرده بود بهترین سند برای اثبات دست داشتن این کشور در حملات مذکور است و به احتمال زیاد شخصیت های سعودی که نامشان در این گزارش ذکر شده کارمندان سازمان اطلاعات عربستان و دارای روابطی با القاعده بودند، از این رو بعید است که دستگاه های امنیتی سعودی از وجود آنان بی خبر باشند.

وی تأکید کرد که چنی نگاه ها را از نقش عربستان در حملات یازده سپتامبر منحرف و از دلایل محکمی که حتی برای دستگاه های اطلاعاتی آمریکا این امر را اثبات می کرد، سرپوش گذاشت.

ویلکرسون خاطرنشان کرد که وی و کالین پاول برای تأکید بر وجود رابطه میان القاعده و دولت عراق به طور مداوم تحت فشار بودند و حتی شکنجۀ اسرا نیز با هدف تلاش برای استخراج اطلاعاتی از وجود رابطه میان آن دو صورت می گرفت.

مدیر دفتر پاول افزود: هیچ تحقیق رسمی توسط دستگاه های اطلاعاتی آمریکا دربارۀ این که عربستان از قبل از حملات یازده سپتامبر مطلع باشد، صورت نگرفت و نیز هیچ مطالعه ای در زمینۀ رابطۀ دولت عربستان با جنبش تکفیری و به طور خاص القاعده انجام نشد.