عناصرِ تروریست داعش، با بمب گذاری در مسیرِ خانواده هایی که از جزیرۀ شرقاط در استان صلاح الدین گریخته اند، جان یک زن و چهار فرزندش را گرفتند.

به گزارش پرس شیعه؛ یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین، روز دوشنبه خبر داد: “بر اثر انفجار بمبی که گروه تروریستی داعش، در مسیرِ عبورِ خانواده های فراری از جزیرۀ شرقاط کار گذاشته بود، یک زن، با چهار فرزندش، کشته شدند”.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، به وبگاه شبکه “السومریه” گفت: “داعش، برای جلوگیری از فرار خانواده هایی که در مناطق تحت اشغال این گروه تروریستی زندگی می کنند، مناطق عبور آن ها را بمب گذاری می کند، با این حال خانواده های عراقی، همچنان از راه هایی خطرناک، اقدام به فرار از این مناطق می کنند که طی روزهای گذشته، شماری از آنان، جان خود را در این راه از دست داده اند”.

گروه تروریستی داعش، از ماه ژوئن سال ۲۰۱۴، شماری از شهرهای عراق را اشغال کرد و با تحمیل تفکرات خود بر مردمِ شهرهای اشغالی، شرایط غیر قابل تحملی را برای آنان پدید آورده است، به گونه ای که اکثر مردم، خطر مرگ را به جان خریده و ترجیح می دهند فرار کنند تا این که تن به داعش و قوانین آن ها دهند.