شیخ صباح خالد حمد آل صباح، وزیر امور خارجه کویت روز دوشنبه ضمن دیدار با برخی از مقامات بلند پایه سوئیس, برای شرکت در جشن پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک سوئیس – کویت وارد برن شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سوئیس،توماس اشتلی، هماهنگ کننده منطقه ای وزارت خارجه فدرال به اس.د.آ گفت : در این دیدار ها طرفین تفاهم نامه ای را در یک چارچوب مشخص برای توسعه همکاری ها در ارتباط با حمایت های مالی کمک های بشردوستانه در سوریه به امضاء رساندند.
به گفته وی قرار است بعد از موضوع سوریه, کمک های بشر دوستانه به آفریقا و اروپای شرقی از جمله بوسنی در دستور کار قرار گیرد.