در پی تلاشِ عربستان و ترکیه برای حملۀ زمینی به سوریه، مطبوعات عربی دربارۀ هویدا شدنِ نشانه های جنگ جهانی سوم هشدار دادند.

به گزارش پرس شیعه، عبدالعزیز السماری در روزنامۀ سعودی الجزیره هشدار داد که اظهاراتِ مسئولانِ کشورهای منطقه، زمینه ساز جنگ جهانی سوم شده است.

وی افزود: اگر جنگ جهانی سوم اتفاق بیفتد، جنگی اتمی خواهد بود که همگان را نابود می کند و به مرگ میلیون ها نفر در ایران، سوریه و کشورهای عربی منجر می شود.

“مفتاح شعیب” نیز در روزنامه اماراتی “الخلیج” تاکید کرد که حرف و حدیثِ رهبران کشورهای بزرگ از احتمال درگیر شدن کشورها در جنگی جهانی یا جنگ سرد جدید، فراوان شده است.

شعیب درباره رویارویی روسیه و غرب هشدار داد و نوشت: نتیجه این درگیری، جنگی خواهد بود که هیچ کس در آن پیروز نخواهد شد و حتی یک وجب از کرۀ زمین از ترکش های جنگ در امان نخواهد ماند.

“عبدالمحسن هلال” نیز در روزنامۀ عربستانیِ “عکاظ”، از نزدیک شدن “ساعت قیامت” نوشت و تاکید کرد: اقدام های عربستان سعودی در جهت آغاز عملیات زمینی ضد داعش، خشم خرسِ روسی را برانگیخت به همین سبب درباره احتمال بروز یک جنگ جهانی جدید هشدار داد.

در این میان، “علاء الرضائی” در روزنامۀ ایرانیِ “الوفاق”، از ورود نیروهای سعودی و قطری به جنگ در سوریه استقبال کرد و نوشت: تعجب نکنید، آیا میان جنگ با داعش و القاعده و جنگ با سرباز سعودی یا قطری تفاوتی می بینید؟ همۀ این ها منشأ واحد و باورهایی واحد دارند و چه بسا جنگ با سرباز سعودی ساده تر هم باشد.

الرضائی در ادامه دربارۀ چنین اقدامی به عربستان هشدار داد و نوشت: یمانی های مسلمان از اهالی نجران، خود را از شر حکومتِ اول در جزیرۀ العرب نجات دادند؛ پس از آن، مصری ها به رهبری محمد علی پاشا، حکومتِ دوم را سرنگون کردند و سوری ها، عراقی ها، ایرانی ها، یمنی ها و مصری ها نیز به یاری خدا، حکومت سومِ را به زیر خواهند کشاند.

“عزه شتیوی” نیز در روزنامۀ سوری “الثوره” تحرکات زمینی ضد داعش در سوریه را “غوغای بی سابقۀ بین المللی” توصیف کرد و آن را به مثابۀ رقص بر لبۀ پرتگاه دانست.

شتیوی افزود: واشنگتن، هم پیمانان ترک و سعودی را در کورۀ انتظار و قماری انداخت که در آن برای به دست آوردن برگه برنده نجات از ورشکستگیِ در صورت ازسرگیری گفت وگوهای ژنو ۳ دست و پا بزنند.

خالد الاشهب نیز در روزنامه الثوره نوشت: حرف و حدیث از عملیات زمینی در سوریه، با فریاد شروع شد و به خفقان انجامید و آن چه در آغاز غولی وحشتناک به نظر می رسید، در نهایت سرابی بیش نبود.

الاشهب، به عربستان و قطر درباره چنین اقدامی هشدار داد و نوشت: اگر کینگ کنگِ آمریکایی از درختی بالا برود، هزار و یک نردبان برای سالم پایین آوردنِ آن از درخت وجود دارد اما شما چطور؟ آیا شما نردبانی دارید؟ اساساً آیا شما درختی دارید که از آن بالا بروید؟