خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجۀ بحرین، شورای حقوق بشر سازمان ملل را به دلیل انتقاد آن از رفتارهای رژیم آل خلیفه علیه مردم بحرین، به «سیاسی کاری» متهم کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ وزیر خارجۀ بحرین در نشست رسانه ای مشترک با احمد ابو الغیظ، دبیر کل اتحادیۀ عرب، در منامه گفت: «بحرین حتی یک لحظه به کسانی که تلاش دارند از این کشور باج بگیرند، توجه نخواهد کرد، خصوصا به شورای حقوق بشر سازمان ملل».
خالد بن احمد آل خلیفه، همچنین، مدعی شد که کشورش «در زمرۀ کشورهایی است که بیشترین همکاری را با شورای حقوق بشر دارد». او افزود: «شورای حقوق بشر در برهۀ اخیر سیاسی کاری های زیادی انجام داده است اما این رفتارها روی ما تأثیری نخواهد داشت».
رژیم آل خلیفه با انتقادات زیادی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل رو به رو شده است. این شورا بارها از مقامات بحرین خواسته اند تا به نقض گسترۀ حقوق بشر در این کشور که از هنگام آغاز انقلاب سال ۲۰۱۱ مردم این کشور ابعاد وسیعی چون بازداشت، لغو تابعیت و قتل یافته است پایان دهد.