گروهی از مردم لبنان در همبستگی با انقلاب مسالمت آمیز بحرینی ها در برابر دفتر سازمان ملل متحد در شهر بیروت تجمع کردند.

به گزارش پرس شیعه، این تجمع به همت انجمن حقوق بشر بحرین و با مشارکت شمار زیادی از شخصیت ها و فعالان جامعه مدنی لبنان و جهان عرب در مقابل دفتر سازمان ملل در مرکز شهر بیروت برگزار شد.

شرکت کنندگان بر حمایت کامل خود از خواسته های مشروع ملت بحرین در دستیابی به آزادی و برقراری عدالت در کشورشان تاکید کردند.

این همبستگی همزمان با مراسم پنجمین سالگرد انقلاب ۱۴ فوریه بحرین برگزار شد و شرکت کنندگان پرچم های لبنان و پلاکاردهایی را در دست داشتند که در آن از دولت بحرین خواسته شده است به توافقنامه های بین المللی و مصوبات کمیته حقیقت یاب احترام بگذارد و سیاست فرار از مجازات را متوقف کند.

یوسف ربیع رئیس انجمن حقوق بشر بحرین در سخنان خود در این تجمع بر تداوم جنبش مسالمت آمیز مردمی تا تحقق اهداف انقلاب ۱۴ فوریه بحرین تاکید کرد.

محمد صفا مدیر مرکز قربانیان شکنجه “الخیام” نیز برهمبستگی این مرکز با جنبش مردم بحرین و خواسته های مشروع آنها تاکید کرد.