یک منبع محلی در استان نینوا فاش کرد: یکی از قضات گروه تروریستی داعش که پیشتر حکم مرگ تعداد زیادی را به اتهام لواط در موصل صادر کرده بود، خودش به همین اتهام دستگیر شد.

به گزارش پرس شیعه؛ این منبع محلی به سایت السومریه نیوز گفت: یگان نیروهای ویژه گروه داعش، یکی از قضات این گروه را که تبعه یکی از کشورهای عربی است، به اتهام لواط در شهر موصل بازداشت کرد.

این منبع افزود: این قاضی به دلیل صدور حکم مرگ شمار زیادی از افراد متهم به ارتکاب لواط در مناطق مختلف شهر موصل در ماههای گذاشته مشهور بود.

به گفته این منبع، اکثر کسانی که در دادگاه این قاضی داعشی متهم به ارتکاب لواط شدند، به زور از آنها اعتراف گرفته شده، و داعش با پرتاب محکومان از ساختمانهای بلند، به طرز وحشیانه ای آنان را اعدام کرده است.

این منبع گفت: وارد کردن مشتی از اتهامات به افراد بی گناه در موصل از شیوه های داعش برای باج خواهی از خانواده های آنها یا تلاش برای ارعاب اهالی از طریق اعدام های علنی با گردن زدن یا آتش زدن یا پرتاب از ساختمانهای بلند است.