ژنرال بازنشسته سعودی که از حمایت ملک سلمان پادشاه این کشور برخوردار است، بار دیگر درصدد سفر به سرزمین‌های اشغالی فلسطین و دیدار با برخی از سران و شخصیتهای رژیم صهیونیستی است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از “رأی الیوم”، سفر مجدد انور عشقی به سرزمین های اشغالی، در راستای دور دوم مطالعاتی است که مرکز تحقیقاتی وی با همکاری برخی پژوهشگران و محققان صهیونیست و فلسطینی انجام می شود.

رأی الیوم خاطرنشان کرد که دور دوم ماجراجویی های عشقی با “اسرائیلی ها” با کمک مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین صورت می گیرد.

عشقی مدعی شده است که به فلسطین سفر می کند و با موسسات فلسطینی دیدار می کند و نه اسرائیلی؛ با این حال بسیاری معتقدند که این گفته وی با هدف توجیه تماس هایش برای عادی سازی روابط پشت پرده بین محافل اسرائیلی و سعودی است.

دفترمطالعات سعودی که مدعی فعالیتهای مستقل است، زمینه را برای اجرای دور جدید از مطالعات بحران و صلح و امنیت منطقه ای با مشارکت پژوهشگران صهیونیست آماده می کند.

چنین تماس هایی از طریق کانال های ارتباطی فلسطینی صورت می گیرد.

منابع آگاه گفته اند که تماس های عشقی جنبه مطالعاتی و تحقیقی دارد؛ اما با این حال، این تماس ها با دفتر “محمد بن سلمان” جانشین ولیعهد سعودی (پسر پادشاه و وزیر دفاع) هماهنگ شده است.
به نظر می رسد که برخی طرف ها درعربستان، تماس های عشقی با رژیم صهیونیستی را تلاشی برای تاسیس یک کانال ارتباطی مستقیم می دانند که به صورت رسمی مسؤولیت این ارتباط را برعهده نمی گیرد؛ به ویژه در شرایطی که مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین به این باور رسیده اند که تحرکات عشقی نمی تواند بدون هماهنگی با دولت سعودی یا با شخصیت های بانفوذ این کشور صورت گیرد.

درگذشته نیز تماس هایی مشابه این چنینی بین عشقی و اسرائیلی ها در پایتخت های عربی صورت گرفته بود اما سفر اخیر وی به اراضی اشغالی فلسطینی، جار و جنجالی زیاد به پا کرد، به ویژه اینکه عشقی در داخل عربستان به عنوان شخصیتی معروف شده که شیوه و تئوری او مانند ” ترکی الفیصل ” رئیس سابق سازمان اطلاعات سعودی است.

رأی الیوم خاطرنشان کرد، ملک سلمان شاه سعودی سه ماه پیش شخصاً دستوراتی درباره توقف هر نوع تماس یا تحرک یا تماسی از جانب انور عشقی یا شاهزاده ترکی الفیصل درخصوص رژیم اسرائیل داده بود، درنتیجه برخی از تماس ها متوقف شد، تا اینکه تماس ها و زمینه سازی برای دور دوم دیدارها، ازسرگرفته شد.