نماینده مردم اراک گفت: حرمت خبرنگاران چه به صورت جدی و چه به صورت شوخی نباید شکسته شود.

به گزارش پرس شیعه؛ در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی سید مهدی مقدسی نماینده اراک در نطق میان دستور با اشاره به اتفاق چند روز اخیر در راهروهای مجلس گفت: حرمت خبرنگاران چه به صورت جدی و چه به صورت شوخی نباید شکسته شود.

وی ادامه داد: خبرنگاران با انعکاس مشکلات جامعه، زمینه ساز اتخاذ تصمیم گیری های دقیق می شوند و مشاوران امین هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند.