فرماندهان عرب و خارجی که توسط البغدادی برای ادارۀ دستگاه امنیتی جدید موصل منصوب شده اند، اقدام های امنیتی تازه ای در این شهر آغاز کرده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ تارنمای “اخبار الآن” گزارش کرد که به تازگی عناصر تبعۀ کشورهای عربی و اروپایی در خیابان های شهر موصل و مناطق مسکونی آن مستقر شده اند و نخستین اقدام آنها ایجاد ایست و بازرسی های موقتی است که از ساعت ۹ شب تا ۱۲ نیمه شب فعالیت می کنند.

شاهدان عینی تاکید می کنند که در میان عناصر داعش، افراد تازه واردی دیده می شوند که جزو دستگاه امنیتی جدید داعش هستند.

ابوبکر البغدادی سرکردۀ داعش تعدادی نیروی جدید از میان خارجی ها و اتباع سایر کشورهای عربی وارد موصل کرده و عناصر عراقی را طرد کرده است.

به گفتۀ منابع خبری از داخل موصل، البغدادی پیشتر نیز کسانی را که نزدیکان درجه یک آنها در دستگاه امنیتی عراق یا نهادهای دولتی مشغول به کارند از دستگاه امنیتی داعش اخراج کرد تا از درز اخبار و اطلاعات از طریق آنها جلوگیری کند. از این رو البغدادی تعدادی از فرماندهان خارجی را برای مدیریت دستگاه امنیتی خود از رقه به موصل منتقل کرده است.