طلال البرازی” استاندار “حمص” سوریه از دستیابی به توافق برای ایجاد آرامش در “حی الوعر” شهر حمص خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ وی هدف از این اقدام را احیای بندهای توافق سابق دانست که بند سوم و آخر آن درباره تخلیه این محله از سلاح و افراد مسلح و بازگشت نهادهای دولت به آن است.

البرازی در گفت وگو با خبرگزاری سوریه افزود: اجرای این توافق ۲۵ روز از تاریخ آغاز اجرای آن استمرار خواهد داشت.

یادآور می شود هفته گذشته شهر داریا در اطراف دمشق به دست ارتش سوریه آزاد شد و گروه های مسلح در ازای انتقال به ادلب، شکست را پذیرفته و شهر را واگذار کردند.

آزادسازی داریا در غوطه غربی دمشق و فرار تروریست ها از این شهر، ضربه کاری بر ستون فقرات گروه های تروریستی وارد آورد و روحیه آنها را در هم شکست.

جبهه های “جوبر”، “المعضمیه” و اردوگاه یرموک هم در حال فروپاشی کامل است و شمارش معکوس برای شکست نهایی تروریست ها در مناطق غوطه تا “دوما” و قنیطره و درعا آغاز شده است و حلقه های پیروزی ارتش سوریه یکی پس از دیگری کامل می شود.