شمار شهدای کشتار سه خانواده یمنی در حملۀ جنگنده های سعودی به صعده، به شانزده نفر افزایش یافت.

به گزارش پرس شیعه؛ جنگنده های سعودی دیروز (چهارنشبه) منطقه الصحن در استان صعده در شمال یمن را هدف قرار دادند که بر اثر آن ۱۶ نفر شهید شدند.

در حمله هوایی مشابه دیگری به پارکینگ خودروها در تقاطع شرعب در استان تعز نیز شانزده شهروند دیگر به شهادت رسیدند.
در صنعا پایتخت نیز شماری از شهروندان در اثر حملات هوایی علیه دانشکده نظامی در شهر بنی شهید شدند.