یک روزنامه انگلیسی با اشاره به کشته شدن ابومحمد العدنانی سخنگوی داعش تأکید کرد که ابوبکر بغدادی سرکرده این گروه تروریستی هدف بعدی خواهد بود.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه تایمز روز پنجشنبه در گزارشی تأکید کرد: گروه های تروریستی با انتشار پیام‌هایی در اینترنت، گرفتن انتقام مرگ ابومحمد العدنانی سخنگوی داعش را خواستار شده و بر ضرورت اجرای عملیات ضد غربی‌ها تأکید کرده‌اند.
این روزنامه با اشاره به اظهارات “هشام الهاشمی” از مشاوران دولت عراق تأکید کرد که کشته شدن العدنانی آشکارا بیانگر نفوذ به داخل داعش است، و البغدادی هدف بعدی خواهد بود چرا که بغدادی مهره اصلی این گروه تروریستی است.
تایمز خاطرنشان کرد، پیام داعش در اینترنت پس از کشته شدن العدنانی، این نظریۀ را تقویت می‌کند که العدنانی اگر زنده می‌ماند، جانشین ابوبکر بغدادی می‌شد.