مأموران امنیتی زندانی در کلمبیا یک کبوتر را به جرم حمل موبایل برای یکی از زندانیان دستگیر کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ موبایلی که به این کبوتر وصل شده بود در یک کیسۀ همرنگ با پرهای آن قرار داده شده بود اما این حیله مأموران زندان را فریب نداد.
روزنامۀ نیویورک پست نوشت مأموران امنیتی هنوز متوجه نشده اند که این موبایل برای کدام یک از زندانیان ارسال شده است.
این نخستین بار نیست که از کبوتر برای ارسال قاچاقی برخی اقلام به داخل این زندان استفاده می شود. در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ نیز چند کبوتر در حین انجام این کار دستگیر شده بودند.