مقامات ترکیه بخشی از املاک و دارایی های مرتبط با فتح الله گولن را که ارزش آن به ۴ میلیارد دلار می رسد، مصادره کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامۀ “خبر تورک” به نقل از محمد توزخاسیکی، وزیر محیط زیست و برنامه ریزی عمرانی ترکیه، نوشت که ۲۵۱۴ مورد از املاک مرتبط با گولن مصادر و به مدیریت امنیت ترکیه واگذار شده است.
این روزنامه افزود ۲۰۸۳ ملک مرتبط با گولن هنوز مصادره نشده است که آن نیز به زودی مصادر خواهد شد.
بر پایۀ گزارش خبر تورک، مقامات ترکیه اعلام کرده اند املاک مصادره شده به تشکیلات موازی وابسته به گولن تعلق داشته است.
دولت ترکیه فتح الله گولن را عامل اصلی کودتای نافرجام علیه اردوغان می داند.