نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تاکید کرد میان مسکو و واشنگتن در خصوص برقراری آتش بس در حلب سوریه اعتمادی وجود ندارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المنار، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در سخنانی از ادامه مذاکرات میان روسیه و آمریکا در خصوص سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در سخنانی ضمن تاکید بر تداوم مذاکرات مسکو و واشنگتن برای همکاری در خصوص سوریه، این ۲ کشور را به تعجیل در روند این مذاکرات فراخواند.

وی در ادامه سخنان خود همچنین تصریح کرد: نشانه هایی در خصوص دستیابی به طرح سیاسی برای سوریه پیش از برگزاری نشست های مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد.

نماینده ویژه سازمان ملل گفت: به دلیل عدم دستیابی به آتش بس در حلب سوریه احساس شکست می کنیم اما با وجود مشکلات موجود برای حصول توافق آتش بس تلاش می کنیم.

وی در پایان در همین زمینه تاکید کرد که میان روسیه و آمریکا در رابطه با حلب اعتمادی وجود ندارد.