مدیر کل تامین اجتماعی اتباع گفت: امکان بهره مندی ازپوشش تأمین اجتماعی برای تمامی ایرانیان اعم از شاغل یاغیرشاغل وخانواده های آنان درکشورهای امارات متحده عربی، عمان، چین، قطر و کویت فراهم شد.

به گزارش پرس شیعه؛ حسین جودکی با اعلام این خبر افزود: · دامنۀ این پوشش به کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، آلمان، ایتالیا، انگلستان، استرالیا، سوئد، روسیه و چند کشور که میزبان بیشترین ایرانیان هستند تسری خواهد یافت.

وی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر سه کشور آمریکا، کانادا و امارات متحده عربی به ترتیب بالاترین تعداد ایرانیان را دارا هستند، افزود: با توجه به همین آمار، اداره کل اتباع با برنامه ریزی، ترسیم نقشه راه و طراحی سیستم های مبتنی بر فن آوری های نوین تلاش کرده تا روند تحت پوشش قرار گرفتن این گروه از جمعیت را تسهیل کند.

جودکی اظهار داشت: در حال حاضر تمامی ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند از طریق مراجعه خود یا وکیل قانونی به شعب سراسر کشور و یا با مراجعه به کارگزاران تأمین اجتماعی که با همکاری اداره کل امور کارگزاریها در کشورهای پذیرنده تعیین شده اند، مراحل ثبت درخواست، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه خود را بر اساس مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور انجام دهند.

مدیر کل تامین اجتماعی اتباع افزود: همچنین بر اساس برنامه ریزی و طراحی های انجام گرفته و در راستای رویکرد گسترش ارائه خدمات غیرحضوری در سازمان تأمین اجتماعی، به زودی امکان بهره گیری از خدمات غیرحضوری از طریق سامانه متمرکز بیمه ایرانیان خارج از کشور برای تمامی مخاطبین میسر خواهد شد.

جودکی از هموطنان ساکن در خارج از کشورکه تاکنون تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار نگرفته اند خواست تا برای آشنائی با مقررات بیمه ایرانیان، نحوۀ پرداخت حق بیمه و دسترسی به سامانه متمرکز بیمه ایرانیان، به پایگاه اطلاع رسانی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir و سایت اداره کل تأمین اجتماعی اتباع به نشانی mss.tamin.ir مراجعه و یا از طریق ایمیل این اداره کل به نشانی mss.dep@tamin.ir پاسخ پرسش های خود را دریافت کنند.