رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان برای حل مسایل مهاجران افغانستان در آینده نزدیک به اسلام آباد سفر می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو «کلید»، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در آینده نزدیک به پاکستان سفر می کند و در مورد مهاجران افغانستانی در آن کشور و بازگشت آنان، با مقامات پاکستانی بحث و گفتگو خواهد داشت.

«امید میثم» سخنگوی ریاست اجرایی دولت افغانستان گفت: عبدالله عبدالله در مورد چالش های مهاجران افغانستانی در پاکستان و بازگشت آنان به افغانستان با مقامات پاکستانی گفتگو خواهد کرد.

این در حالی است که عبدالله عبدالله روز گذشته با نمایندگان مهاجران افغان در پاکستان، دیدار و گفتگو کرد.

نمایندگان مهاجران افغانستانیاعلام کرده اند: تنش های سیاسی میان کابل و اسلام آباد آنان را متضرر ساخته و زندگی آنها را نیز با چالش های فراوانی مواجه ساخته است.

این نمایندگان از رفتار نهاد های امنیتی پاکستان ابراز نگرانی کرده و از دولت افغانستان خواسته اند، جهت رفع مسایل آنها با مقامات پاکستان و سازمان ملل متحد گفتگو کنند.