روزنامه انگلیسی تایمز از احتمال وقوع یک درگیری گسترده میان قدرت های جهانی به خاطر بحران سوریه خبر داد.

به گزارش پرس شیعه،تایمز هشدار داد: جنگ جهانی سوم با ورود کشورها یکی پس از دیگری برای حمایت از همپیمانان خود در سوریه ممکن است بدون هشدار قبلی آغاز شود. شمال سوریه هم اکنون وارد چنین مرحله ای شده است.
تایمز در شماره روز سه شنبه خود، مقاله روجر بویز را با عنوان “سوریه چگونه ممکن است قدرت های جهان را به میدان نبرد گسترده تر بکشاند؟” چاپ و منتشر کرد که درآن ادعا شده است: نبرد حلب سرنوشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را مشخص خواهد کرد.

وی اهمیت گذرگاه اعزاز را که از آنجا سلاح برای تروریست ها قاچاق می شود، جهانی توصیف و خاطرنشان کرد: این گذرگاه برای انتقال تجهیزات و مواد غذایی از ترکیه به شرق حلب دومین شهر بزرگ سوریه یک گذرگاه حیاتی به شمار می رود.

سیاست ترکیه درخاورمیانه در حال متلاشی شدن

بویز در مقاله خود افزود: آنکارا می داند که سیاستش در خاورمیانه در حال متلاشی شدن است و به همین دلیل امید دارد تا گذرگاه اعزاز به پایگاهی برای ترک های حامی گروه های مسلح در سوریه تبدیل شود و ممکن است برای دستیابی به این مهم نیروهای خود را به میدان نبرد در این جبهه سوق دهد.

بعید است ناتو ترکیه را همراهی کند

نویسنده مقاله بعید دانست که ناتو برای کمک به ترکیه نیروهای خود را به میدان نبرد بفرستد مگر آنکه جنگنده های روسیه حریم هوایی ترکیه را نقض کنند. اگر چنین اتفاقی روی دهد جهان در آستانه شعله ور شدن یک جنگ بزرگ در سوریه قرار خواهد گرفت.