وزارت برنامه ریزی توسعه و آمار قطر از افزایش جمعیت این کشور به بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در اواسط ماه اوت گذشته خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه ” الرایه ” چاپ دوحه، جمعیت این کشور در ماه اوت گذشته، ۲ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۵۹۸ نفر اعلام شده است که از این تعداد، یک میلیون و ۸۷۰ هزار و ۶۴۱ نفر مرد و ۵۳۰ هزار و ۹۵۷ نفر زن هستند.

براساس آمارهای رسمی که وزارت برنامه ریزی توسعه و آمار قطر در سایت رسمی خود منتشر کرده است، جمعیت قطر در مقایسه با ماه ژوئیه گذشته، ۷۵ هزار و ۱۳۳ نفر افزایش یافته است.

درژوئیه گذشته، جمعیت قطر، دو میلیون و ۳۲۶ هزار و ۴۶۵ نفر اعلام شده بود.

گفتنی است که این آمارها، همه افراد جامعه از سنین مختلف اعم از قطری ها وغیرقطری هایی را که تا ۳۱ اوت گذشته درداخل مرزهای این کشور ساکن بوده اند، شامل می شود و قطری هایی را که درخارج از کشور به سر می برند، شامل نمی شود.

این آمار همچنین غیرقطری ها و کسانی را که دراین کشور اقامت دارند ولی در لحظه تهیه آمار در خارج از مرزهای قطر بوده اند، شامل نمی شود.

نزدیک به ۶۰ درصد از جمعیت قطر را خارجیانی از کشورهای مختلف تشکیل می دهند که به خاطر کار به آن کشور مهاجرت کرده اند.