مقام های واتیکان قصد دارند، فردا، مادر ترزا را به عنوان قدیس معرفی کند.

به گزارش پرس شیعه؛ واتیکان برای قدیس شناختن مادر ترزا که به نماد جهانی کمک به فقرا تبدیل شده است، آماده است و احتمال می رود که ۱۲ نفر از رؤسای کشورها و هزاران نفر در میدان پطرس قدیس در مراسم معرفی قدیس جدید حضور یابند.

برای تامین امنیت برگزاری این مراسم ۳ هزار پلیس و نیروی امنیتی آماده شده اند.

مادر ترزا در سال ۱۹۷۹ جایزه صلح نوبل دریافت کرد، پاپ یوحنا پولس دوم در مراسم تبرک مادر ترزا در سال ۲۰۰۳ در رُم که ۳۰۰ هزار نفر در آن حضور داشتند، گفت: این زن کوتاه قد و خیرخواه و خستگی ناپذیر در قبال بشریت را گرامی بداریم.

اما کلیسا به سرعت روند تبرک مادر ترزا اعتراض کرد؛ از این رو پاپ پندیکتوس شانزدهم از سرعت این تدابیر کاست؛ اما پاپ فرانسیس بار دیگر این پرونده را مطرح و به آن سرعت بخشید؛ زیرا مادر ترزا را الگوی خود در خدمت به فقرا می دانست.

برای قدیس شناختن یک فرد باید دو معجزه برای وی اثبات گردد که یکی برای تبرک و دیگری برای قداست است. تبرک یک مرحله پیش از تقدیس است.

در سال ۱۹۹۸ مادر ترزا یک زن هندی مبتلا به سرطان را شفا داد و در سال ۲۰۰۸ نیز یک برزیلی که گرفتار تومورهای سرطانی مغز بود، شفا یافت.

مادر ترزا در سال ۱۹۱۰ در یک خانواده آلبانی به دنیا آمد، و در ۱۸ سالگی وارد دیر شد و سپس برای آموزش به کالکوتا منتقل شد.

وی در سال ۱۹۵۰ مجمع “ماموران امور خیریه” را تاسیس کرد که امروزه ۵ هزار راهبه برای کمک به تهیدستان عضو آن هستند و زندگی کاملا زاهدانه اختیار کردند.

مادر ترزا که نام اصلی او اگنس گونجا بویاجیو بوده است، در سال ۱۹۹۷ در سن ۸۷ سالگی درگذشت.